ماه: ژوئن 2021

طالبان در تخار در حال پیشروی هستند. مهمترین پایگاه مقاومت در برابر سقوط فرهار / عکس بنای یادبود طالبان در اتاق هیئت احمد شاه مسعود | خبرگزاری شیعه افغانستان افغانستان

[ad_1] شفقنا افغانستان – تشنج علف های هرز در منطقه فرهار ولایت تخار و عکس های جلسه طالبان در اتاق…

وزارت آموزش و پرورش ایران: شهروندان فاقد گواهینامه برای دریافت کارت پشتیبانی آموزشی باید به دفاتر حمایت مالی مراجعه کنند خبرگزاری شیعه افغانستان خبرگزاری شیعه افغانستان

[ad_1] شفقنا افغانستان – معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش توضیحات مفصلی در مورد ثبت نام دانش آموزان و…