[ad_1]

 • علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس الودات مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس الودات مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس الودات مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

  علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

 • علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس الودات مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

  علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

 • علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

  علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک سفر یک روزه به مولتان سفر می کند

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

  علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

 • علامه راجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان برای یک روز سفر به مولتان

  علامه رجا نصیر عباس جعفری ، رئیس مجلس وحدت مسلمان پاکستان ، یک روز به ملاقات رفت

سالانه “سمینار عصمت و راستی باتول و حقیقت” دانشگاه اسلام تایمز خدیجه الکبرا در امامبرگا ابوالفضل العباس علمدار چوک کامارانوالا برگزار شد. این سمینار با حضور علامه راجا نصیر عباس جعفری برگزار شد آنچه هزاران زن از سراسر پنجاب جنوبی در این سمینار شرکت کردند. در این سمینار علمای کازی شبیر حسین الوی ، هانوم زهرا زیدی ، هانوم زهیدا بخاری و زنان دیگر ، استاد ارشد دینی حاج الاسلام و المسلمین حضور داشتند.

علامه راجا نصیر عباس جعفری در سخنرانی در این سمینار گفت که از ابتدای اسلام ، زنان نقش مهمی در بقا و ترویج اسلام داشته اند. نحوه ایفای نقش آنها یک فصل طلایی در تاریخ است. امروز مادران ، خواهران و دختران ما به همان عزم و پشتکار نیاز دارند. زنان در جلسات موفق کویته نقش مهمی داشته اند.

[ad_2]

By bashi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *